page_head_bg

Newyddion

Dosbarthiad Ffitiadau Trydanol

Mae ffitiadau yn ategolion metel haearn neu alwminiwm a ddefnyddir yn eang mewn llinellau trawsyrru pŵer, y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel ffitiadau.Mae angen i'r rhan fwyaf o'r ffitiadau wrthsefyll grym tynnol mawr yn ystod y llawdriniaeth, ac mae angen i rai ffitiadau hefyd sicrhau cyswllt trydanol da.

Felly sut mae ffitiadau yn cael eu dosbarthu?

1. Yn ôl y rôl a'r strwythur, gellir ei rannu'n glipiau gwifren, ffitiadau cysylltu, ffitiadau cysylltu, ffitiadau amddiffynnol a chategorïau eraill.

2. Yn ôl yr uned cynnyrch ffitiadau pŵer, caiff ei rannu'n haearn bwrw hydrin, gofannu, alwminiwm a chopr a haearn bwrw, cyfanswm o bedair uned.

3. Yn ôl prif briodweddau a defnyddiau ffitiadau, gellir rhannu ffitiadau yn fras i'r categorïau canlynol:

1), ffitiadau bargod, a elwir hefyd yn ffitiadau hongian, ffitiadau ategol neu glipiau gwifren sy'n crogi drosodd.Defnyddir y math hwn o ffitiadau yn bennaf i hongian gwifrau (gwifrau daear) ar is-linynnau wedi'u hinswleiddio (a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer tyrau polyn syth) ac atal siwmperi ar linynnau ynysydd.Yn bennaf mae'n dwyn y llwyth fertigol o wifren neu wifren ddaear (gwifren ddaear).

2), ffitiadau angori, a elwir hefyd yn ffitiadau cau neu glipiau gwifren.Defnyddir y math hwn o ffitiad yn bennaf i dynhau terfynell y wifren fel ei bod yn cael ei gosod ar y llinyn o ynysyddion sy'n gwrthsefyll gwifren, ac fe'i defnyddir hefyd ar gyfer gosod y derfynell wifren mellt ac angori'r wifren dynnu.Mae ffitiadau angori yn dwyn tensiwn llawn y gwifrau, dargludyddion mellt a llwythi a achosir gan y gwynt.
pole accessories5

3), ffitiadau cysylltu, a elwir hefyd yn ffitiadau gwifren hongian.Prif swyddogaeth y math hwn o ffitiad yw cyfuno cysylltiadau ynysyddion, clipiau bargod, clipiau gwifren tynnol a ffitiadau amddiffynnol yn grwpiau bargod neu linynnau tynnol.Mae'n destun llwythi llorweddol a fertigol o ddargludyddion (gwifrau daear) yn bennaf.

4) Parhewch â'r ffitiadau.Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cysylltu pennau gwahanol fathau o wifrau a gwifrau amddiffyn mellt, a gallant fodloni gofynion perfformiad mecanyddol a thrydanol y gwifrau.Mae'r rhan fwyaf o'r ffitiadau cysylltu yn dwyn tensiwn llawn y wifren (gwifren ddaear).

5) ffitiadau amddiffynnol.Rhennir ffitiadau amddiffynnol yn ddau gategori: mecanyddol a thrydanol.Mae ffitiadau amddiffynnol mecanyddol wedi'u cynllunio i atal llinynnau gwifrau a gwifrau daear rhag torri oherwydd dirgryniad;Mae ffitiadau amddiffynnol trydanol wedi'u cynllunio i atal difrod cynamserol i ynysyddion oherwydd dosbarthiad foltedd anwastad difrifol.Mae mathau mecanyddol yn cynnwys morthwylion gwrth-sioc, gwarchodwyr gwifrau wedi'u gosod ymlaen llaw, morthwylion trwm, ac ati;Mae ffitiadau amddiffynnol trydanol yn cynnwys modrwyau pwysedd unffurf, cylchoedd cysgodi ac ati.

6) Ffitiadau cyswllt.Defnyddir y math hwn o ffitiadau ar gyfer bariau bysiau caled, bariau bysiau meddal a therfynellau allfa offer trydanol i gysylltu, cysylltiadau gwifren T a chysylltiadau gwifren cyfochrog anrhagweladwy, ac ati, mae'r cysylltiadau hyn yn gysylltiadau trydanol.Felly, mae'n ofynnol i'r aur cyswllt fod â dargludedd uchel a sefydlogrwydd cyswllt.


Amser postio: Mehefin-24-2022